Verzekeraars gaan ggz-instellingen straffen

Zorgverzekeraar VGZ gaat GGZ-instellingen die onvoldoende informatie aanleveren komend jaar straffen. Instellingen die volgend jaar onvoldoende informatie verstrekken over de effectiviteit van hun behandelingen worden volgend jaar met drie procent gekort op hun budget. Ook Menzis geeft aan financiële consequenties te verbinden aan onvoldoende verstrekking van behandelinformatie.

Zorgverzekeraars Nederland

De verzekeraars reageren met de dreigementen op het bericht van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) eerder deze week dat in 2011 maar 1,5 procent van de behandelinformatie is aangeleverd terwijl dat volgens de afspraak 20 procent had moeten zijn. In 2014 moet in tenminste de helft van de behandelingen een meting worden aangeleverd maar het ziet er naar uit dat ggz-instellingen dat bij lange na niet gaan halen.

Hulp bij aanlevering

De lage percentages verbazen Han Laarhuis, algemeen directeur van InfinitCare, niet.

HanVeel GGZ-instellingen starten nu pas met de aanlevering aan Stichting Benchmark GGZ. Ondanks dat er vaak gestructureerd wordt gemonitord, blijken de responspercentages vaak lager dan verwacht en helaas ook lager dan afgesproken met de zorgverzekeraars. Dat is jammer, omdat het gesprek zou moeten gaan over (de verbetering van) het behandeleffect en niet over het responspercentage. De tijd dringt, maar wanneer nu snel gestart wordt, is het behalen van de afgesproken responspercentages zelfs voor dit jaar vaak mogelijk. Onze consultants kennen zeer veel mogelijkheden om het ROM proces en het benchmark proces van SBG goed op elkaar aan te sluiten. Wij zijn de specialist in de markt en zijn ook bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor het behalen van het responspercentage op basis van een pay-for-performance. Na een intake maken we afspraken over de te behalen doelstellingen. Omdat we zeker zijn van onze zaak betaalt de klant alleen de 100% als we de doelstellingen volledig behaald hebben.”