Steeds meer instellingen kiezen voor SBG-aanlevering bij InfinitCare

SBG-aanlevering bij instellingen

Instellingen kiezen InfinitCare voor SBG-aanlevering

InfinitCare ontzorgt steeds meer instellingen en ziekenhuizen rondom alle aspecten van Stichting Benchmark GGZ (SBG). Zo hebben OLVG, Antonius Ziekenhuis, Hersencentrum, Praktijk van Waterschoot en Psya-zorg afgelopen maand voor InfinitCare gekozen.

De eisen van SBG stoppen niet met het aanleveren van een SBG-bestand. Het behalen van het responspercentage is net zo belangrijk.

SBG-aanlevering en een hoger respons

Naast de aanlevering zelf, krijgt u met de SAM Respons inzicht in de oorzaken van een laag responspercentage. Welke locaties en behandelaren meten goed en welke niet? Bovendien geeft SAM Respons inzicht in de oorzaken van ongeldige metingen. Wat is de oorzaak van ongeldige metingen en met welk percentage stijgt mijn respons na aanpassing van mijn processen?

Aan de slag met SAM Werklijsten

Met de SAM werklijsten weet iedereen binnen uw organisatie welke metingen uitgezet moeten worden. De SAM werklijsten identificeren DBC-trajecten die nog bij kunnen dragen aan een hoger respons, waarna metingen alsnog kunnen worden uitgezet. De werklijsten kunnen per locatie en behandelaar weergegeven worden.

Moet u nog aanleveren? Heeft u een laag responspercentage? Bel ons op 030-2040219 of neem contact op met ons.