Meer controle en gemak met SAM 3.0

InfinitCare blijft haar dienstverlening verbeteren. Onze applicatie SAM dus ook. Met trots kunnen we melden dat afgelopen zaterdag versie 3.0 van SAM live is gegaan.

Vier thema’s staan centraal bij deze versie: flexibiliteit, gemak, beveiliging en autorisatie.

Flexibiliteit. Veel instellingen willen los van Stichting Benchmark GGZ (SBG) hun ROM-proces en responspercentage goed op orde hebben. SAM 3.0 heeft de mogelijkheid om andere meetinstrumenten en financieringsstructuren te verwerken. Klantspecifieke wensen zijn flexibel in te richten, zodat nu met de Intelligence Module en Werklijsten organisatiebreed gestuurd kan worden op het responspercentage.

Gemak. SAM is gemakkelijker te gebruiken. De menu-indeling van SAM en de teksten zijn verbeterd, de navigatie tussen verschillende onderhoudsschermen is vereenvoudigd, SAM is sneller, en de verschillende lijsten zijn makkelijk te sorteren.

Beveiliging. De beveiliging van SAM is aangescherpt. We hebben ZorgTTP opdracht gegeven om de jaarlijkse penetratietest uit te voeren. Aandachtspunten zijn verwerkt in deze versie, zoals controle op IP en op sterkte wachtwoord.

Autorisatie. De mogelijkheden van rollen en autorisaties zijn verder uitgebreid. Naast het definiëren van rollen en permissies van de verschillende gebruikers kan bijvoorbeeld ingesteld worden dat gebruikers alleen leesrechten hebben voor de ingelezen data.

Moet u nog aanleveren? Heeft u een laag responspercentage? Bel ons op 030-2040219.