Sturen op Casemix-variabelen

dashboard-respons-casemix

Een goede benchmark is alleen mogelijk wanneer rekening wordt gehouden met de verschillende situaties waarin zorgaanbieders zich bevinden. Een casemix-correctie maakt zo’n vergelijking mogelijk. De casemix brengt de relatieve moeilijkheid van behandeling van patiënten in kaart. Hierdoor kunnen de behandeleffecten van instellingen met verschillende patiëntenpopulaties toch vergeleken worden.

Stichting Benchmark GGZ kan deze correctie alleen toepassen als alle zes casemix-variabelen goed zijn gevuld. Met SAM Respons van InfinitCare kunt u nu sturen op de aanwezigheid van alle casemix-variabelen, te weten leefsituatie, postcode, geboortejaar, opleidingsniveau, geslacht en diagnose.

U heeft hiermee een totaaloverzicht van de kwaliteit van de casemix-data. Bovendien kunt u verdere selecties maken op bijvoorbeeld behandelaar, locatie, initieel- of vervolg DBC, zorgdomein, openstaande en afgesloten DBC’s. Hierdoor ziet u meteen waar in uw organisatie problemen zich voordoen en kunt u gericht aan de slag. Deze casemix-variabelen worden ook verwerkt in de SAM werklijsten, zodat uw medewerkers ook weten bij welke trajecten casemix-variabelen ontbreken.

Over SAM Respons. Deze module geeft inzicht hoe het responspercentage verbeterd kan worden. En maakt de impact van potentiële procesaanpassingen op het responspercentage concreet. SAM Respons biedt relevante rapportages voor de manager die controle wil krijgen over zijn responspercentage.

Meer weten? Bel 030-2040219 of neem contact met ons op.