Onderhandelingen met verzekeraars over responspercentage

Veel GGZ instellingen en zorgverzekeraars zijn momenteel betrokken bij de onderhandelingen over de vergoeding van 2014. Gezien de berichten die tot ons komen via onder andere de media lijken de onderhandelingen dit jaar steviger dan ooit.

Een veel besproken onderwerp bij de onderhandelingen is het responspercentage van de SBG aanlevering. Verzekeraars bekijken de kale cijfers in BRaM en komen vaak tot de conclusie dat de instelling financieel gekort kan worden.

Vaak valt er wel met zorgverzekeraars te praten als u serieuze acties hebt uitgezet ter verhoging van het responspercentage. Én als deze inspanningen hun vruchten afwerpen. Dit daadwerkelijk aantonen is vaak gecompliceerd.

Wij hebben hier ervaring mee en kunnen u daarbij helpen. Laat ons een SBG-scan doen van uw aanlevering. We kunnen bijvoorbeeld aantonen dat uw meetinspanningen wel degelijk effect hebben en een onderbouwde voorspelling doen wanneer u wél aan het afgesproken responspercentage komen.

Dit kan sneller dan u denkt. Het inlezen van uw SBG bestanden in onze applicatie SAM volstaat vaak. Meer weten? Bel 030-2040219.