SAM versie 3.2: Aanlevering via ZorgTTP & nieuwe mogelijkheden

Met onze applicatie SAM bent u voorbereid op aanpassingen die Stichting Benchmark GGZ (SBG) doorvoert in de aanlevering. Dus ook op de aanlevering via ZorgTTP. Voorheen werden bestanden zonder BSN nummer op de ftp server van SBG geplaatst. Per 1 oktober kan alleen via Zorg TTP aangeleverd worden. Met SAM heeft u hier geen omkijken naar.

Andere zaken die met versies 3.1 & 3.2 binnen SAM zijn geïntroduceerd:

Nieuwe mogelijkheden

  • Sturen op casemix variabelen met de SAM werklijsten. Een hoog percentage DBC trajecten met casemix variabelen wordt vaak (financieel) gewaardeerd door verzekeraars.
  • Met Webservices kunnen automatisch bestanden van ROM- en EPD partijen worden ingelezen binnen SAM. Voor veel gebruikers is het inlezen van excel-bestanden ook een fijne uitbreiding.
  • Mogelijkheid bepaling zorgdomein aan de hand van primaire diagnose.
  • Bepaling reden non response op basis van de import van ROM-data en andere met SBG afgestemde regels.

Aanpassingen naar aanleiding van nieuwe minimale Dataset van SBG

  • Alle door SBG aangegeven aanpassingen betreffende meetdomeinen en meetinstrumenten zijn verwerkt. Bovendien kan de CQI worden aangeleverd, waardoor ook op het meetdomein patiëntervaring inzicht verkregen wordt.
  • Technische aanpassingen van het SBG XML-bestand zijn doorgevoerd.
  • De aanlevering via ZorgTTP is mogelijk.

Feedback klanten

Ons belangrijkste kompas bij de verdere ontwikkeling van SAM zijn de wensen van onze klanten. Deze wensen proberen we zo goed mogelijk te verwerken binnen SAM. Om het uiten van wensen te vereenvoudigen is dat nu op elke pagina binnen SAM mogelijk. Wij laten zo snel mogelijk weten wat we met deze wens doen. Laagdrempeliger kunnen we feedback niet maken!

Ook geen zorgen over de SBG aanlevering en toekomstige aanpassingen? Meer weten over SAM? Neem dan contact met ons op.