Sturing op responspercentage voor kleinere instellingen

InfinitCare heeft de prijzen voor stuurinformatie op het responspercentage afhankelijk gemaakt van de grootte van de instelling. Hiermee is de stuurinformatie ook binnen handbereik voor kleinere instellingen!

Het behalen van een goed responspercentage is vaak moeilijker dan de aanlevering aan SBG zelf. Stuurinformatie op het responspercentage is daarbij cruciaal. Weet u welke afdelingen goed meten? Welke behandelaren? Weet u waarom metingen ongeldig zijn? Met SAM Respons krijgt u inzicht.

Behalve monitoring van het responspercentage wilt u ook actief aan de slag om het responspercentage te verhogen. Met de SAM werklijsten heeft u overzichten van DBC trajecten waar het uitzetten van een meting nog effect heeft op het responspercentage, waarmee de betreffende afdelingen of behandelaren meteen mee aan de slag kunnen.

Ook als u wel aan SBG aanlevert, maar niet werkt met SAM, kunt u gebruik maken van de stuurinformatie. Wist u dat er al stuurinformatie gegenereerd kan worden op basis van de aangeleverde SBG-bestanden?

Meer weten? Vraag naar de mogelijkheden op 030-2040219 of neem contact met ons op.