Aanlevering van prestatie-indicatoren forensische psychiatrie

Aanlevering aan Dienst Justitiële Inrichtingen

Met de SAM Aanlevermodule kan de verantwoording van de forensische psychiatrie worden gedaan conform de prestatie-indicatoren die zijn vastgesteld door de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI).

Veel instellingen stellen deze indicatoren handmatig samen, terwijl dit niet langer nodig is. Net als de SBG verantwoording kan ook deze verantwoording gedaan worden met SAM Aanlevermodule. Na inlezen van DBBC- en ROM-data koppelt SAM de data, controleert de informatie op volledigheid en inhoud om vervolgens de data weer te geven in een rapport. Hiermee wordt de rapportage automatisch gegenereerd.

Bovendien krijgt u met SAM Respons ook inzicht in de meetprestaties binnen uw organisatie én kunt u met de SAM Werklijsten gericht aan de slag om uw respons omhoog te krijgen. Daarmee heeft u alle informatie om op het behandeleffect van forensische trajecten te sturen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.