CQI verantwoording zonder onderzoeksbureau

Veel GGZ instellingen zijn zich nog niet bewust dat een aanlevering aan SBG van de Verkorte CQI voldoende kan zijn voor de verantwoording van patiëntervaringen. Hiermee kunnen kosten van onderzoeksbureaus worden bespaard en heeft u meteen inzicht in uw klanttevredenheid.

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze verantwoording. Deze route geldtalleen voor zorgaanbieders van kortdurende ambulante zorg voor de zorgdomeinenVolwassenen Kort en Verslaving Cure. Voorwaarde is dat de Verkorte CQI is geïntegreerd in het ROM proces en aan alle cliënten wordt aangeboden die hun behandeling afronden.

Door de Verkorte CQI te borgen binnen uw ROM proces zorgt u er voor dat u een actueel overzicht hebt van de cliëntervaring, zodat u meteen kan bijsturen en niet pas achteraf.

De Verkorte CQI kan eenvoudig worden meegeleverd met de SAM Aanlevermodule. Actuele informatie van de cliënttevredenheid wordt getoond in SAM Zorgeffect.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.