Stijgt uw respons maar niet? Doe vrijblijvend een scan!

Veel instellingen vinden het moeilijk om hun responspercentage omhoog te krijgen, terwijl ze er (letterlijk) op afgerekend worden door verzekeraars. De uitkomst van het responspercentage is voor velen een blackbox: onduidelijk hoe het tot stand komt. InfinitCare biedt nu vrijblijvend een SBG-scan aan, waarmee de oorzaken van een laag respons bloot worden gelegd.

De moeilijkheid van het verhogen van het respons wordt vaak onderschat. Het ontbreekt instellingen vaak aan inzicht welke afdelingen en behandelaren goed meten. En waarom gedane metingen ongeldig zijn volgens de koppelregels van SBG. Daarnaast beschikken behandelaren niet over concrete patiëntoverzichten met missende metingen.

Door het inlezen van een SBG-bestand in onze applicatie SAM Zorgmonitor kunnen wij u meteen inzicht bieden in de volgende zaken:

  • het responspercentage per afdeling
  • het responspercentage per behandelaar
  • de potentie van uw responspercentage bij aanpassingen van uw processen
  • controles op de kwaliteit van uw data
  • werklijsten per behandelaar en afdeling
  • concrete aanbevelingen hoe u het respons omhoog krijgt.

Zo kunt u gericht aan de slag met uw respons.

Meer weten? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.