Succesvolle bijeenkomsten “SBG aanlevering” vrijgevestigden

Zorgverantwoording

Vrijgevestigden op de hoogte van status SBG-aanlevering

Dit jaar wordt ook van vrijgevestigden verlangd om behandeldata aan te leveren aan SBG. Hierover leven nog vele onduidelijkheden bij vrijgevestigden. VCD en InfinitCare hebben in de afgelopen weken informatiebijeenkomsten georganiseerd over de “SBG aanlevering” in Eindhoven, Groningen en Utrecht.

Antwoorden op SBG-aanlevering

Tijdens deze bijeenkomsten is ingegaan op de inhoud van de SBG-aanlevering, maar ook de voorwaarden van verzekeraars. Het gaat dan niet alleen om de de aanlevering, maar ook om het behalen van het respons. Het gevraagde respons zal in de komende jaren ook nog stijgen.

De implicaties voor vrijgevestigden zijn op deze levendige bijeenkomsten toegelicht en besproken. Vanwege de hoge opkomst organiseren VCD en InfinitCare een extra avond op woensdag 4 juni in Breukelen.

De informatieavonden werden door de deelnemers als zeer verhelderend ervaren. De deelnemers kregen een goed beeld welke data aangeleverd moet worden, hoe de aanlevering tot stand komt en hoe een goed respons behaald wordt.