Hoe gaan gemeenten op kwaliteit sturen?

SAM-Zorgeffect

Wat betekent het inkoopbeleid van gemeenten voor u?

Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Dit is een ingrijpende transitie, waarbij gemeenten een nieuwe rol vervullen en waar ook nog eens besparingen gerealiseerd moeten worden. Gemeenten beschikken nog over weinig kennis van het brede scala aan zorgaanbieders en hebben weinig ervaring met deze nieuwe taken.

Bij de inkoop van zorg kijken gemeenten naar continuïteit van de zorg, maar ook naar kwaliteit van zorg. Daarom zoeken zij naar kwaliteitsindicatoren. Hiermee kunnen zij goede zorg inkopen en sturen op verbetering van de zorg. In de nieuwe Jeugdwet staat zelfs expliciet aangegeven dat gemeenten op uitkomsten moeten sturen. Bovendien geven deze indicatoren een overzicht van de zorgkwaliteit in de gehele gemeente.

Wat betekent dit voor zorgaanbieders?

Gemeenten zijn daarom op zoek naar indicatoren voor de Jeugd GGZ, waarbij men zich vaak baseert op de outcome-indicatoren van het Nederlands Jeugdinstituut.

Wij kunnen u ondersteunen bij het structureel en objectief aantonen van deze indicatoren. We hebben veel ervaring met het inzichtelijk maken van kwaliteit. Onze applicatie SAM Jeugdhulp maakt resultaten op de outcome-indicatoren inzichtelijk en u kunt deze resultaten delen met behulp van het Gemeenteportaal. Hiermee toont u aan wat u kunt betekenen voor uw gemeenten.

Wilt u meer weten over SAM Jeugdhulp? Neem dan contact met ons op.