Nieuwe versie SAM Zorgmonitor 3.6

Aanlevering van Basis GGZ mogelijk

Aanstaande vrijdagavond 6 juni wordt versie 3.6 van SAM opgeleverd waarin nieuwe functionaliteiten worden geïntroduceerd. De overstap naar versie 3.6 verloopt volledig automatisch. U hoeft daarvoor niets te doen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Wilt u alle aanpassingen zien?

>> Download hier de volledige release-notes-3.6

Basis GGZ:

 • Van instellingen wordt verwacht dat ze naast de DBC’s ook Generalistische Basis GGZ trajecten (GBGGZ) aan gaan leveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). SAM is hier inmiddels op voorbereid.
 • De prestatiecode specificatie voor de GBGGZ zijn toegevoegd.
 • GBGGZ bestanden kunnen nu ingelezen worden.
 • Binnen het SBG bestand kunnen nu GBGGZ trajecten worden meegenomen.
 • Wilt u ook GBGGZ bestanden aan gaan leveren, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

sammetjes aanleverenZorginhoudelijke meetplanning:

 • U wilt monitoren op de meetplanning van SBG om uw afgesproken respons te behalen, maar er is een goede kans dat u inhoudelijke overwegingen heeft om -daarnaast- een andere meetplanning aan te houden. U kunt deze meetplanning nu binnen SAM registreren, zodat u ook controle over uw inhoudelijke respons krijgt met SAM Respons en SAM Werklijsten.
 • Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Aanpassingen bij SAM werklijsten:

 • Bij het rondsturen van de email met de link naar de werklijsten kunt u specifieke toelichting toevoegen.
 • Afhankelijk van het door u gewenste aantal actiedagen kunt u bij de SAM werklijsten nu zelf aangeven welke trajecten getoond worden. Hierdoor worden de werklijsten korter en daarmee in sommige situaties beter hanteerbaar.
 • Binnen de werklijsten wordt nu ook rekening gehouden met alle meetacties. Ook als er wel een meting is uitgezet, maar nog niet is ingevuld, wordt dit getoond op de werklijsten (met een default waarde voor de datum).

SAM Rendement:

 • Met SAM Rendement krijgt u inzicht in uw kosten en opbrengsten in relatie tot uw behandeleffect, zodat u bijvoorbeeld helder heeft wat het herstel van een patiënt kost.
 • Bij haar rapportages maakt SAM Rendement nu optimaal gebruik van de activiteiten die binnen het EPD worden geregistreerd. Hiervoor zijn aanpassingen bij de import en het beheer gedaan.

Andere zaken:

 • Volgens de nieuwe Minimale Dataset van SBG wordt bij het zorgdomein Kinderen en jeugd de variabele ‘opleidingsniveau’ gewijzigd naar het ‘opleidingsniveau van de verzorger(s)’.
 • Extra maatregelen in het kader van informatiebeveiliging bij het importeren van naam, geboortedatum, patiëntidentificatie van een EPD import.
 • Beheer. Enkele verbeteringen bij het beheer van de applicatie. Zie de release notes.

InfinitCare streeft naar continue verbetering van haar dienstverlening. Met behulp van SAM Zorgmonitor kunnen we u helpen om uw zorgresultaten inzichtelijk te krijgen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.