Release Notes SAM Zorgmonitor 3.7

Van Zorgaanbieder naar Zorgverkoper?

Zorgverzekeraars zetten steeds actiever in op de effectiviteit van een behandeling. Daarnaast worden bepaalde activiteiten niet langer gefinancierd en wordt er steeds meer gekeken in hoeverre een behandeling ook kostenefficiënt is. Zorgverzekeraars beschikken vaak over meer informatie dan zorgaanbieders. SAM Zorgmonitor helpt je efficiëntie aan te tonen.

Op 2 november gaat versie 3.7 van de SAM Zorgmonitor in productie. Deze release stelt je in staat om verschillende prijzen en tarieven in te geven, waarmee een completer beeld van je zorgefficiëntie ontstaat. Hiermee wordt én de informatiekwaliteit én de onderhandelingspositie ten opzichte van zorgverzekeraars versterkt. Hieronder vind je een aantal nieuwe features. Download de volledige release-notes 3.7 hier.

  • Look and feel
    SAM was voorheen enkel afgestemd op de financieringsstructuur ‘DBC’. Dat kwam ook naar voren bij de naamgeving van verschillende teksten. De teksten zijn aangepast. DBC traject is nu vervangen door behandeltraject. Het inlezen van DBC-trajecten vindt dus plaats bij behandeltrajecten!
  • EPD-Import
    Interfaces zijn uitgebreid met specifieke velden vanuit het EPD.  Zo kun je DBC-traject uitbreiden met een Uzovi code, een zorgtraject uitbreiden met begin- en einddatum van het zorgtraject, eerste afspraak-datum bij een patiënt toevoegen en eerste evaluatie datum bij patiënt of zorgtraject toevoegen.
  • Financier
    Ook is de SAM ‘zorgverzekeraar / financier-proof’ gemaakt. Dit wil zeggen dat er verschillende nieuwe features zijn ontwikkeld waardoor het mogelijk is om rapporten uit te splitsen naar financier.