Meer dan helft gemeenten te laat met zorginkoop 2015

Wordt de inkoop zorg op tijd afgerond?

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor o.a. jeugdzorg, ondersteuning van ouderen en chronisch zieken. 1 november 2014 stond als deadline voor gemeenten om contracten af te sluiten met zorgaanbieders van jeugdzorg. Meer dan de helft van de gemeenten heeft deze deadline niet gehaald. Volgens het VGN wordt dit ‘getreuzel’ veroorzaakt door problemen met de aanlevering van cliëntgegevens door het Rijk.

Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven kondigde op 30 oktober als reactie hierop aan dat gemeenten die te laat zijn met het afsluiten van hun zorgcontracten de zogenaamde, over het algemeen als onprettig ervaren, ‘indeplaatsstellingsprocedure’ als maatregel kunnen verwachten. Dit houdt in dat het Rijk de inkoop van jeugdzorg voor haar rekening zal nemen.
Desalniettemin is er een nieuwe deadline afgesproken op 1 december 2014. Voorzitter van Jeugdzorg Nederland Hans Kamps twijfelt aan deze maatregel: “Het is geloof ik al de tiende keer dat er een deadline is gesteld”. Jeugdzorg vreest dan ook voor nieuwe wachtlijsten en de risico’s die deze vertraging met zich meebrengt voor de continuïteit en beschikbare zorg in 2015.

De helft van de gemeenten heeft de zorginkoop dus nog niet rond. Dat betekent dat de zorginkoopgesprekken nog in volle gang zijn. Zorgaanbieders moeten dus op hun beurt nog altijd de kwaliteit van hun zorgaanbod kunnen aantonen

Met het verantwoorden van zorgresultaten kan InfinitCare u helpen. Weten hoe? Neem contact met ons op.