Een vruchtbare toekomst voor gedeelde ROM-data

IMAG0168

Hoe ontsluiten we de schat aan ROM-informatie?

Zorginstellingen hebben tegenwoordig vaak minder budget om binnen hun instelling te investeren in gedegen onderzoek. De Expertraad ROM & Onderzoek en de Expertraad ROM & Benchmarking bieden uitkomst. Deze maken deel uit van het Kenniscentrum Kinder- & Jeugdpsychiatrie. Dit Kenniscentrum is opgericht om informatie te delen voor onderzoeksdoeleinden. Vaak ontbreekt namelijk de expertise om deze kennis op goede en structurele wijze te verzamelen en de gegevens zodanig te bewerken dat deze relevant worden. Dat is waar InfinitCare om de hoek komt. Wij helpen Kenniscentra met het ontsluiten en structureren van hun onderzoeksgegevens.

Expertraad ROM & Onderzoek

In de kwartaalbijeenkomsten van de Expertraad ROM & Onderzoek en de Expertraad ROM & Benchmarking stelt dit platform onderzoekers en wetenschappers vanuit verschillende zorginstellingen in staat om samen met elkaar hun kennis te delen. Dit scheelt in de kosteninvestering en toch kan er op die manier informatie worden verzameld die de deelnemers weer terug kunnen koppelen naar behandelaren. Zij kunnen op hun beurt met die informatie aan de slag om de kwaliteit van hun behandelingen bij te spijkeren.

Expertraad1

Op 25 november 2014 werd er gepraat over het toepasbaar maken van onderzoeksdata. De discussie over zorgkwaliteit ligt tegenwoordig op ieders netvlies. Kwaliteit van data speelt daarin een grote rol. InfinitCare toonde de raadslieden hoe zij hun onderzoeksdata sneller en functioneler kunnen inzetten door de SAM ROM Bibliotheek te introduceren. Door middel van deze handige registratie-tool die wordt ingezet binnen InfinitCare is het voortaan mogelijk om ROM-data van zorginstellingen eenduidig in SAM te laden. Door deze eenduidige vorm van informatie kan het kenniscentrum de verkregen data beter vergelijken en komen zij uiteindelijk tot meer valide onderzoeksgegevens.