Face the facts: blijf verbeteren in 2015!

Afbeelding Vis Face the Facts

Hoe doet u het beter dan anderen?

In 2015 wordt het spannend in de zorgsector. Ondanks de huidige onrust en kritiek is het niet ondenkbaar dat de machtsconcentratie bij zorgverzekeraars toeneemt, met ernstige gevolgen voor het publiek belang. Daarnaast blijft de zorgsector krimpen. Door de verschuiving van zorgtaken naar de gemeenten zijn er steeds minder zorgbudgetten beschikbaar. Zorginstellingen moeten hierdoor steeds meer focus aanbrengen, scherper sturen op de kwaliteit van hun behandelingen.

Het heeft geen zin om bij de pakken neer te gaan zitten, dus: face the facts en beweeg mee met jouw organisatie! Om als zorgaanbieder anno 2015 mee te kunnen doen, moet je bijvoorbeeld duidelijk maken wat je met je behandelingen bereikt. Welk verschil kun jij maken?

Als je duidelijk hebt wat je behandeleffecten zijn kun je aan de slag om je zorgpaden te verbeteren. Hoe weet jij dat je volgend jaar beter behandelt dan dit jaar? Hoe zorg je ervoor dat je zorgaanbod meer bereikt dan je collega-aanbieder?

Ook aan de slag