Scan uw Behandeleffect!

Zorgeffect

Wat bereikt u met uw behandelingen?

Veel instellingen kennen het effect van hun behandeling niet. Wel wordt veel gemeten met ROM, maar met de uitkomsten zelf wordt niets gedaan. Door het inlezen van uw SBG-bestanden in onze applicatie SAM Zorgmonitor kunnen wij u meteen feedback geven over het behandeleffect:

  • Inzicht in het behandeleffect van verschillende zorgdomeinen (bijvoorbeeld Kinderen & Jeugd of Volwassenen Cure)
  • Inzicht in het behandeleffect op verschillende behandeldoelen (Klachten & Symptomen, of Functioneren)
  • Visueel duidelijke overzichten van het behandeleffect op basis van Reliable Change
  • Stoplichtoverzicht. Helder gemaakt of doelstellingen op het gebied van behandeleffect behaald zijn
  • De kosten per herstelde patiënt per zorgdomein en behandeldoel zijn inzichtelijk gemaakt

Zo kunt u gericht aan de slag met uw behandeleffect en kunt u aantonen waar de toegevoegde waarde ligt van uw zorgbehandelingen.

Meer weten over deze actie? Neem dan contact met ons op.