Verbeter uw kwaliteit, geef betekenis aan uw data

Kwaliteit in beeld

Transparantie over kwaliteit staat al langer op de agenda. Effectieve initiatieven die kwaliteit van zorg aantonen zijn belangrijk voor patiënten om de juiste behandelaar te kunnen kiezen, voor instellingen om hun zorg te verbeteren en voor het inkoopproces van zorgverzekeraars. In 2014 heeft dit onder meer geleid tot het oprichten van het KwaliteitsInstituut, de app zorgcijfers.nl en de website KiesBeter.nl. Toch concludeerde minister Schippers onlangs dat de benodigde informatie er wel is, maar dat deze vaak nog in beeld gebracht moet worden. 2015 wordt wederom het jaar waarin transparantie over kwaliteit in de zorg hoog scoort op de agenda. Er wordt nog te weinig gedaan met de verzamelde informatie. Het glas moet voller! Wat betekent dit voor uw instelling?

Wat betekent dit voor GGZ-instellingen?

Voor GGZ-instellingen is het daarom noodzakelijk dat zij hun behandeleffecten in kaart gaan brengen. De vraag is of er niet te veel focus ligt op zorgverantwoording, en te weinig op zorg verbeteren. “De wijze waarop de zorg inhoudelijk georganiseerd wordt – los van voorschriften en financiering- is veel wezenlijker. Daar draait het om. Daarin kunnen we zorgen dat die zorg effectief is, dat cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben , aldus Hans Kamsma, vicevoorzitter LVVP. Naast de plicht om uw ROM-data aan te leveren aan SBG, is het belangrijk dat (aantoonbaar) goede zorg voor de cliënt aandachtspunt #1 blijft.

Wilt u meer duidelijkheid scheppen over de zorgkwaliteit die u levert aan uw cliënten? Of weten waar uw verbeterpunten liggen?

Kijk hier voor de opties!