Release Notes versie 3.8

Meer flexibiliteit bij werklijsten in SAM Zorgmonitor 3.8 Onze…