Geen budgetmanagement, maar kwaliteitsmanagement!

5-sterren

Kwaliteitsmanagement: Hoe sturen gemeenten op uitkomsten?

Inmiddels zijn we dik twee maanden onderweg in ‘transitiejaar 2015’. De transitie waarin gemeenten o.a. verantwoordelijk zijn geworden voor het uitvoeren van kinder- en jeugdzorg. De budgetten van gemeenten zijn met ruim 20% gestegen, maar daarmee zijn ook de financiële verantwoordelijkheden en bestuurlijke risico’s toegenomen. Dit maakt het inkoopproces tot een grote uitdaging.

Gemeenten hebben verantwoordelijkheid voor kinderen

Het inkoopproces is inmiddels wel voltrokken, maar kan in veel gevallen efficiënter. Gemeentelijke bestuurders hebben in de inkoop in eerste instantie gelet op continuïteit in de uitvoer van zorg en de financiële gevolgen. Zij zijn van huis uit gewend om vanuit budgetten te sturen. Toch blijken politiek toezicht en inhoudelijk toezicht twee totaal verschillende dingen. Het cruciale bestuurlijke verschil voor en na de decentralisatie is de eindverantwoordelijkheid van de wethouder. Als de jeugdzorg niet goed functioneert binnen zijn of haar gemeente wordt de wethouder hierop nu afgerekend en voorheen niet. Het gaat dan niet om zoiets ’triviaals’ als budgetten, maar om kinderen!

Hoe komen gemeenten tot kwaliteitsmanagement?

De aansturing en inkoop van zorg is wezenlijk anders dan die van andere gemeentelijke taken. Eindverantwoordelijk zijn voor zorg, laat staan voor jeugdzorg, is een zware verantwoordelijkheid. Een wethouder wil haar burgers kwalitatief goede zorg aanbieden, maar weet niet hoe goede kwaliteit te definiëren. Laat staan op basis hiervan de juiste zorg in te kopen en hierop te monitoren. Last but not least, het is een wettelijke verplichting op kwaliteit in te kopen. Om die verantwoordelijkheid goed te kunnen vullen heeft een wethouder antwoord nodig op de volgende vragen:

  • Hoe koop ik kwalitatief goede zorg in?
  • Hoe breng ik zorgrisico’s in kaart?
  • Hoe monitor ik de kwaliteit van de zorgdienstverlening in mijn gemeente?
  • Hoe verminder ik de kans op overschrijdingen van mijn budget?

Wij hebben antwoorden op deze vragen. Neem contact met ons op om vrijblijvend hierover van gedachten te wisselen.