Optimaal aansluiten: RIBW’s van begeleiden naar behandelen

RIBW AVV

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei & GGZ

Ook binnen de RIBW’s laat de transitie binnen Kinder- en Jeugdzorg zijn sporen na. Jongeren worden namelijk eerder in hun herstel-/stabilisatieproces doorverwezen naar begeleid wonen. De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei speelt op de situatie in. Zij hebben het Locus Behandelprogramma ontwikkeld waardoor zij naast woonbegeleiding ook behandeltrajecten kunnen faciliteren. Om behandeleffecten van dit programma in kaart te brengen is RIBW Arnhem & Veluwe Vallei aan de slag gegaan met de SAM Zorgmonitor. Joyce Hendriks, hoofdbehandelaar RIBW AVV, vertelt waarom:

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei & SAM

Het Locus Behandelprogramma biedt ondersteuning bij stabilisatie, preventie van terugval en werken aan herstel, zodat de jongere aan de slag kan met zijn of haar ontwikkelingstaken in de dagelijkse routine. Tevens wordt een cognitieve gedragstherapie door GZ psycholoog/ cognitief gedragstherapeut aangeboden en hebben 20 medewerkers inmiddels het traject tot gedragstherapeutisch medewerker doorlopen. “Door deze overgang werden het afgelopen jaar behandelingen binnen het woonklimaat van de RIBW meer vorm gegeven en zijn er DBC’s geopend. Bij opname, gedurende het traject en bij afronding van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen – ROM metingen. Om in kaart te willen brengen welk effect de behandeling heeft zal SAM Zorgmonitor gebruikt worden om ook structureel en objectief de resultaten aan te kunnen tonen. We zitten nog in een vroeg stadium en hebben nog onvoldoende behandelingen afgesloten met geldige metingen om hier al uitspraken over te kunnen doen, maar het is een mooi instrument wat snel en overzichtelijk behandeleffecten in kaart kan brengen”, aldus Hendriks.

Staat uw instelling ook voor deze uitdaging? Wilt u ook op kwaliteit kunnen sturen of aanleveren aan Stichting Benchmark GGZ? Bekijk dan hier wat SAM voor u kan betekenen!