Trimbos en InfinitCare faciliteren best practices in Doorbraak ROM

Doorbraak ROM Banner

In de GGZ is men voortvarend met Routine Outcome Monitoring (ROM) aan de slag gegaan. De verzamelde gegevens worden alleen nog niet ten volle benut. Daarom is op landelijk niveau het project Doorbraak ROM gestart. InfinitCare gaat de teams binnen project Doorbraak ROM, dat in handen is van het Trimbos-instituut, helpen om met ICT toepassingen betekenis te geven aan hun ROM rapportages.

Waarom Doorbraak ROM?

Routine Outcome Monitoring is oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel voor cliënten en hulpverleners; als een extra informatiebron bij het nemen van beslissingen tijdens de behandeling. Daarnaast kunnen ROM feedbackrapportages relevante informatie opleveren bij het verbeteren van zorgprocessen. In Doorbraak ROM staan deze oorspronkelijke bedoelingen centraal. Deelnemende teams gaan oefenen met het gebruik van ROM gegevens op een betekenisvolle manier. Dit gebeurt op twee niveaus:

  1. In een dialoog tussen cliënt en hulpverlener – Shared Decision Making
  2. Binnen teams/praktijken om te leren van ROM –  Doorbraaknetwerk Leren van ROM.

Kortom: project Doorbraak ROM staat open voor teams of vrijgevestigden die een impuls willen geven aan het betekenisvol gebruiken van ROM.

Wat biedt InfinitCare?

InfinitCare ondersteunt de visie en aanpak van project Doorbraak ROM en faciliteert teams en vrijgevestigden die deelnemen aan deel 2 van het project, namelijk het leren van ROM met behulp van geaggregeerde ROM-gegevens. Wij zetten ons in voor meer dan 50 zorginstellingen in Nederland voor betere en betaalbare zorg voor iedereen. Dit kan niet anders dan als instelling kritisch te blijven kijken naar uitkomsten van zorg en deze op grondige wijze te meten, zodat hiervan geleerd kan worden en kwaliteit aantoonbaar wordt.

Daarom gaat InfinitCare de teams binnen project Doorbraak ROM helpen om met ICT toepassingen de toegevoegde waarde  te tonen van hun behandelingen met als doel deze op een laagdrempelige en betekenisvolle wijze weer te geven, waardoor ze direct meer de focus kunnen leggen op de kwaliteitsbevordering. Dit maken we mogelijk door de teams een Behandeleffect-Scan aan te bieden.

Door het inlezen van SBG-bestanden (met indien wenselijk aanvullende gegevens) in de SAM Zorgmonitor leveren wij de Doorbraak-teams  binnen een week inzicht en advies in:

  • Behandeleffect per zorgdomein / behandeldoel op instellingsniveau
  • Grafische overzichten van behandeleffecten op basis van Reliable Change
  • Behaalde behandeleffecten
  • De kosten per herstelde patiënt per zorgdomein en behandeldoel (rendement)

Uw organisatie ook aanmelden voor project Doorbraak ROM? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Doorbraak ROM.