Voldoen of niet voldoen? Bent u al klaar voor de zorginkoop van 2016?

 

Zorginkoop

Zorginkoop: contractering als vehikel voor kwaliteit

“Contractering is hèt vehikel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de betaalbaarheid te vergroten. De ruggengraat van het systeem, zoals wij dat sinds 2006 kennen en dat is overgenomen uit de Ziekenfondswet, is dat zorgverzekeraars afspraken maken over kwaliteit en prijs met de zorgaanbieders. Daarom moet de prikkel om een contract met elkaar te willen sluiten worden vergroot. Voor de zorgaanbieder moet het lonen om een contract met de zorgverzekeraar af te sluiten”, aldus minister Schippers in de Kamerbrief van 6 februari 2015 over zorginkoop.
Sommige zorgverzekeraars, waaronder Achmea Divisie Zorg & Gezondheid, maken het verplicht om vóór 1 november 2015 uw aanleveringsprocedure te implementeren.

Benchmarken en zorginkoop

Dit najaar vinden de inkoopgesprekken plaats voor 2016. Zorgverzekeraars zetten hierbij in op inzicht in kwaliteit van zorg. In het inkoopproces is een belangrijke rol weggelegd voor Stichting Benchmark GGZ (SBG). Zij verzamelen en vergelijken behandelresultaten waardoor zij transparantie kunnen bieden over de kwaliteit van zorg binnen de GGZ. Deze informatie, die uitgaat van responspercentages, is een belangrijke component bij het inkoopbeleid van financiers en de hoogte van de bijbehorende vergoedingen.

Voldoen of niet voldoen?

Het inkoopbeleid voor 2016 wordt strenger dan voorheen. Sommige zorgverzekeraars, waaronder Achmea Divisie Zorg & Gezondheid, maken de contractering namelijk afhankelijk van de status ‘reguliere aanlevering’ bij SBG. Deze status wordt behaald indien uw zorginstelling vóór 1 november het implementatieproces heeft doorlopen én daarbij al twee maandelijkse aanleveringen heeft gedaan. Die van september en oktober. U heeft dus nog ongeveer 3 maanden de tijd om dit in orde te maken. In het ergste geval loopt u een zorgcontract mis met Achmea, met 5,5 miljoen verzekerden de grootste zorgverzekeraar van Nederland. Voldoet uw instelling aan deze eis? Voldoet u aan de eisen van de zorginkoop?

Indien u ervoor kiest om hieraan te willen voldoen, dan kunnen wij u ondersteunen. Met onze SAM Zorgmonitor helpen wij u met de implementatie en de maandelijkse reguliere aanlevering aan SBG. De inkoopgesprekken starten in juni, be prepared!