Zorginkoop 2016: Menzis & Achmea verplichten CQi

CQI-index

CQI: meet u uw patiënttevredenheid?

Zorgverzekeraars Menzis en Achmea hebben als minimale inkoopvoorwaarde voor 2016 bepaald dat er een continu-meting plaats moet gaan vinden van de CQi, de Consumer Quality index. Deze dient ook aangeleverd worden aan SBG.

Deze meetindex geeft inzicht in de patiënttevredenheid aan de hand van indicatoren zoals betrouwbaarheid, deskundigheid, privacy, afspraken over de zorg en wachttijd. Deze resultaten wegen mee in het bepalen van de kwaliteit van dienstverlening van zorgaanbieders en mogelijke verbeterpunten op de kwaliteit van geleverde zorg. Het structureel meten van patiënttevredenheid moet bijdragen aan het bevorderen van sneller herstel. Het is dus belangrijk voor zorgaanbieders om deze meting af te nemen.

Doet u al een maandelijkse aanlevering aan SBG, maar heeft u de CQi meting nog niet opgenomen in dit proces? Wij kunnen dit snel en makkelijk voor u in orde maken. De meting kan eenvoudig worden meegeleverd aan SBG met de SAM Aanlevermodule.

Wist u dat de aanlevering van de CQi aan SBG u ook kosten aan een onderzoeksbureau kan schelen?

Meer weten? Neem dan contact met ons op.