Meetinstrumenten Kennissessie

Overstappen op andere meetinstrumenten, maar welke en hoe?

Maakt u gebruik van de SCL-90, DASS, KKL, CORE-34-P of de HADS? Dan moet u overstappen naar andere meetinstrumenten om een goede SBG-aanlevering te continueren. Dat is makkelijker dan u wellicht denkt! Het is aan te raden om binnenkort met de nieuwe instrumenten te gaan meten.

SBG gaat het aantal meetinstrumenten binnen het zorgdomein Volwassenen Cure beperken tot drie: de OQ-45-SD, BSI en SQ-48. Mark Bench en InfinitCare organiseren een gratis kennissessie om zorgaanbieders op deze verandering voor te bereiden. Hierbij wordt ingegaan op twee onderwerpen:

1. Naar welke meetinstrumenten kunt u het beste overstappen?

Mark Bench helpt u bij het maken van de juiste keuze. De volgende vragen komen aan bod:

  • Welke meetinstrumenten passen het beste bij uw cliëntengroep?
  • Welke meetschaal zegt wat?
  • Welke keuzes en besluiten komen hierbij kijken?

Meetinstrumenten Kennissessie

2. Wat zijn de gevolgen voor de SBG-aanlevering en respons?

InfinitCare geeft aan hoe u de overstap naar een ander meetinstrument zo kunt laten verlopen dat de gevolgen voor de SBG-aanlevering minimaal zijn. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen voor de ROM-respons.

Waar en wanneer?
De Kennissessie Meetinstrumenten vindt plaats op maandag 9 mei 2016 van 14.30 tot 17.00 uur bij InfinitCare op de Koningin Wilhelminalaan 8 in Utrecht. De sessie wordt afgesloten met een borrel.

Voor wie?
De kennissessie is gratis toegankelijk en bestemd voor onderzoekers, behandelaars, beleidsmedewerkers, managers en praktijkhouders.

Deelnemen?
Aanmelding is gesloten. Toch interesse? Neem contact op.