InfinitCare is gecertificeerd conform ISO 27001 | InfinitCare

digitrust

ISO 27001

Sinds 17 mei jongstleden is InfinitCare gecertificeerd conform de eisen van de internationale norm van informatiebeveiliging ISO/IEC 27001 (NEN 7510). De certificering is uitgevoerd door Digitrust. Mischa van der Vliet kwam het Certificaat van Registratie persoonlijk overhandigen aan Han Laarhuis.

Informatiebeveiliging is binnen de zorg van het grootste belang. Zowel zorgaanbieders, patiënten als wij stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van informatieverwerking. Daarom hebben we ons ten doel gesteld om onze dienstverlening conform deze norm in te richten. Behalve onze applicatie zijn ook onze interne bedrijfsprocessen getoetst op deze norm. U kunt wel blijven vertrouwen op onze innovatieve en flexibele dienstverlening.

Han Laarhuis over de certificering: “Er is hard gewerkt aan de het verbeteren en beveiligen van onze systemen en onze applicaties. We zijn als geen ander bewust van het belang van informatiebeveiliging binnen de zorg. Dat met deze gegevens prudent en volgens de hoogste informatiebeveiligingsstandaarden moet worden omgesprongen behoeft verder geen uitleg. Mooi voor zorgaanbieders, patiënten en ons dat dit nu ook door een derde partij wordt bevestigd.”

Meer weten? Bel ons direct op 030-2040219 of Neem contact op