SBG-aanlevering vrijgevestigde van start | InfinitCare

svr

Vrijgevestigde kan zich 1 augustus registreren voor SBG-aanlevering

Waar de meeste instellingen al enige jaren hun ROM-gegevens aanleveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG), kunnen vrijgevestigde psychologen en psychiaters vanaf 1 augustus hun eerste stappen zetten om ROM-gegevens aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Het is dan mogelijk om zich te registreren op het klantportaal van de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR).

Vrijgevestigde zoveel mogelijk ontzorgd

In contracten van zorgverzekeraars was de SBG-aanlevering al langer een vereiste voor vrijgevestigden. Met de introductie van het kwaliteitsstatuut is het aanleveren van de ROM-data aan de centrale infrastructuur een verplichting geworden voor vrijgevestigden én instellingen. Uitgangspunt voor de oplossing is de vrijgevestigde zoveel mogelijk te ontzorgen. De zorgaanbieder hoeft zich alleen maar aan te melden, waarna de ROM- en EPD-leveranciers de relevante gegevens beveiligd en gepseudonimiseerd aan SVR leveren. Daarna hoeft de zorgaanbieder slechts rapportages te controleren om een goede aanlevering te borgen. Bij eventuele vragen kan de vrijgevestigde digitaal of telefonisch terecht bij het klantportaal.

vrijgevestigdeInfinitCare ontwikkelt deze aanleverstraat in opdracht van de Stichting Vrijgevestigden ROMmen, de voortzetting van de Landelijke Stuurgroep ROM *). De aanleverstraat zélf controleert de gegevens, koppelt ze volgens de SBG-koppelregels en levert ze op maat aan SBG. Hiermee is een constante en gelijke kwaliteit van data-aanlevering naar SBG geborgd.

De verwerking van deze gegevens is door de grote aantallen zorgaanbieders (ongeveer 4.500) en het aantal ROM- en EPD-leveranciers (+/- 25) een complexe zaak. Na opening van het klantportaal op 1 juli, de mogelijkheid tot aanmelding op 1 augustus, worden vanaf 1 oktober 2016 de eerste aanleveringen aan SBG gedaan. Wij zullen u hier op de hoogte houden van de voortgang van het project.

Wat moet ik doen?

Bent u vrijgevestigde? Meer informatie vindt u nu al op www.vrijgevestigde.nl. Aanmelden kunt u vanaf 1 augustus 2016.

Bent u EPD- of ROM-leverancier? Meld u zich dan aan op svr-leveranciers@infinitcare.com.

*) De Landelijke Stuurgroep ROM bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties binnen het GGZ-veld, onder andere LVVP (Landelijk Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie), SBG (Stichting Benchmark GGZ) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland).