Meer dan 3.600 vrijgevestigden hebben zich al geregistreerd | InfinitCare

svr

Eerste vrijgevestigden leveren aan bij SBG

Waar de meeste instellingen al enige jaren hun ROM-gegevens aanleveren bij Stichting Benchmark GGZ (SBG), zijn vrijgevestigde psychologen en psychiaters daar in 2016 mee begonnen. De aanlevering van ROM-gegevens bij SBG is met het kwaliteitsstatuut per 1 januari 2017 een verplichting geworden. Door verenigde inspanningen in het GGZ-veld hebben meer dan 3.600 (!) vrijgevestigden zich in vier maanden tijd geregistreerd op het klantportaal van de Stichting Vrijgevestigde ROMmen (SVR).

Uitgangspunt is ontzorging van de vrijgevestigden

De oplossing van InfinitCare beoogt de vrijgevestigde maximaal te ontzorgen, waarbij aan alle zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Zo verloopt de registratie digitaal via het klantportaal en wordt de vrijgevestigde waar nodig digitaal of telefonisch ondersteund. Na registratie leveren de ROM- en EPD-leveranciers de relevante gegevens beveiligd en gepseudonimiseerd aan bij SVR. InfinitCare’s applicatie SAM Zorgmonitor controleert de gegevens, koppelt de verschillende datasets aan elkaar en zet ze gepseudonimiseerd door naar SBG.

De vrijgevestigde blijft verantwoordelijk voor de aanlevering

Ook al neemt InfinitCare de vrijgevestigde veel werk uit handen, deze blijft zelf primair verantwoordelijk voor de aanlevering van ROM-gegevens. Om die reden ontvangt de vrijgevestigde maandelijks rapportages met bevindingen over de aanlevering van SVR. Hiermee wordt de vrijgevestigde in staat gesteld om eventuele verbeteringen door te voeren in de systemen van leveranciers, waarna de aangepaste gegevens opnieuw worden verwerkt.

Samenwerking tussen SVR en InfinitCare

jack_schuinJack van Gils is in een vroeg stadium betrokken geweest bij de totstandkoming van dit project en is momenteel manager a.i. bij SVR. Jack van Gils zegt over het project: “Het doel van SVR is de realisatie van een aanleverstraat voor de vrijgevestigden in de GGZ om ROM-benchmarkdata te verzamelen. Een eenvoudig uitgangspunt, dat echter in uitvoering zeer complex is gebleken. Het hele proces moet aan hoge eisen van veiligheid, privacy en continuïteit voldoen. Er zijn ongeveer 4.000 vrijgevestigden en zij maken gebruik van bijna veertig verschillende softwareleveranciers.”

“Alle partijen laten werken via één infrastructuur is alleen mogelijk door samen te werken met een leverancier als InfinitCare, die deze materie inhoudelijk begrijpt én technisch kan verzorgen. In de intensieve samenwerking leer je elkaar goed kennen. InfinitCare is echt tot in de haarvaten gemotiveerd om het goed te doen. Dat geeft vertrouwen.”

In de loop van 2017 kunnen vrijgevestigden hun data inzien in de applicatie BRaM van SBG.

*) Stichting Vrijgevestigden ROMmen is opgericht door de LVVP (Landelijk Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).