Minimale Data Set wordt verwerkt in SAM Zorgmonitor 4.3 | InfinitCare

Minimale Data Set (MDS) 20170101

Minimale Data Set 20170101 wordt verwerkt in SAM Zorgmonitor 4.3

InfinitCare verwerkt aanpassingen van SBG altijd zo snel mogelijk, zodat u altijd verzekerd bent van een goede aanlevering. Op 1 januari 2017 is de nieuwe Minimale Data Set versie 20170101 van SBG in gegaan. In deze versie zijn enkele wijzigingen, waaronder de verwerking van de DSM-5 in de SBG-aanlevering. InfinitCare verwerkt deze aanpassingen in SAM Zorgmonitor 4.3 die in april gepland staat. De aankondiging van de aanpassingen was te kort dag om mee te nemen in versie 4.2.

Belangrijkste aanpassingen op een rijtje

Onderstaande aanpassingen verwerken wij in SAM.

  • DSM-5 2017 is een overgangsjaar voor de introductie van diagnosecodes van DSM-5. Voor zorgtrajecten die gestart zijn in 2017 kunt u aanleveren met DSM-IV-diagnosecodes óf DSM-5-diagnosecode. Voor zorgtrajecten die starten in 2018 dient u alleen DSM-5-diagnosecodes aan te leveren. Uw EPD-leverancier heeft u hoogstwaarschijnlijk al geïnformeerd over de verwerking van de codes in hun systemen.
  • Geboortemaand Om indirecte herleidbaarheid tegen te gaan vraagt SBG het attribuut Geboortemaand niet langer aan te leveren. Wij zullen voor alle klanten de aanlevering hiervan uitzetten.
  • Meetdomein voor eetstoornissen SBG introduceert een apart meetdomein Eetstoornissen dat alleen geschikt is voor patiënten met een eetstoornis als hoofddiagnose.
  • GAF-score De GAF-score telt voor DBC’s met een einddatum vanaf 2017 mee in de casemix-scores. De GAF-score is geen vast onderdeel van de DSM-5 zoals dat bij de DSM-IV het geval was. Let op dat u dit veld wel blijft registreren. De GAF-score wordt ook opgenomen de Casemix-rapportage van SAM Respons.
  • CQi Trajecten met een einddatum vanaf 1 januari 2017 mogen niet aangeleverd worden met de CQiv-amb bij Volwassenen Cure en Verslaving Cure. Deze dienen aangeleverd te worden met de CQi-GGZ-VZ-AMB en CQi-GGZ-VZ-KL. Vanaf Versie 4.3 zal dit volledig conform de vereisten van SBG gebeuren.

Heeft u vragen? Kom dan naar de gebruikerssessie op woensdag 15 februari of neem contact op met uw implementatieconsultant.