Release notes SAM Zorgmonitor 4.2 – 14 januari 2017 live

SAM Zorgmonitor 4.2

Op zaterdag 14 januari aanstaande gaat SAM Zorgmonitor 4.2 live. Hou er rekening mee dat de beschikbaarheid van SAM gedurende dit weekend minder kan zijn.

De belangrijkste aanpassingen voor de SAM Aanlevermodule:

  • Rapportage Controle Waarden: Tellingen van het aantal fouten en het totaal zijn nu gebaseerd op de geselecteerde periode
  • Controle op in te lezen bestanden: detectie of een XML-bestand wel bij de goede menukeuze wordt ingelezen
  • Het aantal regels op overzichtpagina’s zijn nu in te stellen.

De belangrijkste aanpassingen voor de BI-omgeving (SAM Zorgeffect en SAM Respons):

  • Behandelaren die niet langer actief zijn kunnen worden uitgesloten bij de filters.
  • Uitkomsten voor SAM Zorgeffect kunnen op Subschaal-niveau worden weergegeven, zelfs subschalen met slechts één item
  • Actualiseren van filters voor Zorgmonitor Respons en Effect gestroomlijnd
  • Permissies kunnen gedetailleerder, op een lager niveau, worden ingesteld

De release notes van Sam Zorgmonitor 4.2 kunt u hieronder downloaden.

button-release-notes-4-2