Jeugdzorg uitkomsten van NJI in beeld

Jeugdzorg uitkomsten NJI VNG

Uitkomsten in de jeugdhulp aanleveren bij de gemeente?

InfinitCare helpt jeugdhulpaanbieders om hun uitkomsten eenvoudig in kaart te brengen. Die worden gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en omarmd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat dan om Cliënttevredenheid, Uitval en Doelrealisatie.

Uitkomsten in de jeugdhulp belangrijker dan ooit

Het belang voor zorgaanbieders om uitkomsten in de jeugdhulp in kaart te brengen, is groter dan ooit. Gemeenten hebben dit contractueel vastgelegd. Enkele regio’s baseren hun vergoeding nu al op deze uitkomsten en vele gemeenten, waaronder de regio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond, zijn voornemens om dit over te nemen vanaf 2018.

Uitkomsten in de jeugzorg in kaart brengen is voor zorgaanbieders niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van rapportage. Het is van cruciaal belang dat zorgaanbieders leren van de uitkomsten en hun zorg verbeteren.

Sturing op resultaten

Wij helpen u graag om uitkomsten van uw jeugdhulp in kaart te brengen. SAM Jeugdhulp brengt die in kaart op basis van gegevens uit uw ROM- en EPD-applicatie. Met filters kunt u selecteren op diagnose of patiëntkenmerken, waardoor u de behandelresultaten ziet van homogene patiëntgroepen. U definieert uw eigen doelstellingen, zodat u altijd weet of uw gewenste resultaten zijn behaald.

Het is tevens mogelijk om op verschillende niveaus naar uw informatie te kijken, van de gehele organisatie bijvoorbeeld, maar ook van patiënten per gemeente of regio.

Verantwoording van jeugdhulp

Zorgaanbieders zien zich vaak geconfronteerd met de verantwoording aan tientallen, soms honderden gemeenten. Dat brengt een enorme administratieve rompslomp met zich mee. InfinitCare kan u helpen om gemeenten maandelijks op de hoogte te brengen van behaalde uitkomsten in de zorg die alleen hun inwoners aangaan. U hoeft alleen maar een e-mailadres van uw gemeentelijke contactpersoon in te voeren!

Hoe werkt het?

Met SAM Jeugdhulp kunnen we eenvoudig uitkomsten van uw jeugdhulp in kaart brengen op basis van de gegevens van uw EPD- en ROM-applicatie. Omdat we over meer dan veertig interfaces met deze applicaties beschikken, kunnen wij deze gegevens eenvoudig verwerken. Na analyse van de bronbestanden worden de uitkomsten verwerkt in rapportages. De brongegevens worden vervolgens periodiek ververst, gekoppeld en gecontroleerd, waarna rapportages opnieuw worden opgesteld.

De gemeente krijgt via een eigen account toegang tot de uitkomsten van de patiënten woonachtig in haar gemeente. Zo kan zij de geactualiseerde uitkomsten inzien en filteren op de voor haar relevante eigenschappen.

Meer weten?

Wilt u ook de uitkomsten van uw jeugdhulp in kaart brengen? Dat is eenvoudiger dan u denkt! Neem contact op voor meer informatie of vraag een demo aan.