Release notes SAM Zorgmonitor 4.3 – 15 april 2017 live

SAM Zorgmonitor 4.3

Op zaterdag 15 april aanstaande gaat SAM Zorgmonitor 4.3 live. Hou er rekening mee dat de beschikbaarheid van SAM gedurende dit weekend minder kan zijn.

Er zijn vele verbeteringen en nieuwe mogelijkheden doorgevoerd. De meest in het oog springende nieuwe functionaliteit zijn de vele rapportages binnen SAM Zorgeffect die ontwikkeld zijn van meetinstrumenten. In deze rapportages worden behalve de totaalscore ook de effecten op het niveau van subschaal of items getoond. Het gaat hierbij om de BSI, Honos12, Honos65, Mansa12vn, MiddelenMatrix en de OQ45.

Een belangrijke aanpassing binnen de BI-omgeving (SAM Respons en SAM Zorgeffect) is de weergave van de geselecteerde filters. Zo ziet u altijd welke data aan de rapportages ten grondslag ligt.

Daarnaast zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd in SAM Automeet, waardoor het gebruik vergemakkelijkt en duidelijker wordt. Binnen SAM Aanlevermodule zijn nu mogelijkheden om inconsistente data te verwijderen, zodat de controle-rapportages niet vervuild worden met oude, niet relevante gegevens.

De release notes van Sam Zorgmonitor 4.3 kunt u hieronder downloaden.