Impegno brengt uitkomsten jeugdhulp in kaart

Impegno brengt als eerste zorgaanbieder NJi-uitkomsten in kaart

Impegno is als eerste zorgaanbieder gestart om de uitkomsten in de jeugdhulp in kaart te brengen. Het gaat dan met name om resultaten van gespecialiseerde jeugd-GGZ, opvoedingsondersteuning en jeugdbegeleiding. Deze openheid over resultaten sluit helemaal aan bij impegno’s vraag- en resultaatgerichte werkwijze.

In kaart gebrachte resultaten een geschenk!

Manager bedrijfsvoering Jeugdhulp Maurice Navarro geeft aan dat impegno een heldere set uitkomsten wenst te hebben die aansluit bij de geharmoniseerde uitkomsten zoals vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en omarmd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

“Het is een geschenk om maandelijks actuele resultaten van de gecompliceerde jeugdhulp grafisch in beeld te hebben. Zo kunnen we direct bijsturen op de werkvloer. Trajecten worden effectiever en dus goedkoper voor gemeenten. Dat sluit naadloos aan bij het groeiende belang dat gemeenten hechten aan resultaatsturing en de realisatie van doelen. We zien dat resultaten steeds meer centraal staan in contracten met gemeenten. Laat dat nou ook precies ónze visie zijn!

SAM Jeugdhulp stelt ons in staat om zorginhoudelijk in gesprek te gaan met de 140 gemeenten waar we nu actief zijn. Gemeenten krijgen toegang tot een omgeving waar ze met diverse selectiemogelijkheden uitkomsten van homogene patiëntgroepen binnen hun gemeente kunnen inzien en vergelijken.”

Impegno als voorbeeld in het zorgdomein

“Ik hoop gemeenten en andere partijen met deze stap aan te zetten tot harmonisatie van de uitkomstenrapportages. Het is geen verrassing dat het rapporteren aan 140 opdrachtgevers een enorme administratieve opgave is voor ons en voor andere zorgaanbieders.

Het vergt nog flink wat tijd voordat we in deze uitkomsten een gemeenschappelijke taal vinden. We hebben nog een lange weg te gaan voordat zorgaanbieder én gemeente weten hoe we de uitkomsten zinnig kunnen interpreteren en gebruiken om de jeugdhulp te verbeteren.”

Uitkomsten in de jeugdzorg belangrijker dan ooit

InfinitCare helpt jeugdzorgaanbieders om hun uitkomsten eenvoudig in kaart te brengen. Die worden gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en omarmd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat dan om Cliënttevredenheid, Uitval en Doelrealisatie.

Meer weten?

Meer informatie over de uitkomsten in de jeugdhulp vindt u hier. Informatie over de module SAM Jeugdhulp vindt u hier.

Wilt u zelf uitkomsten van uw jeugdhulp in kaart brengen? Neem deel aan de bijeenkomst Uitkomsten in de jeugdhulp op donderdag 8 juni in Tilburg.