Bijeenkomst Uitkomsten in de jeugdhulp

Hoe brengt u uitkomsten in de jeugdhulp in kaart?

Het belang voor zorgaanbieders om uitkomsten in de jeugdhulp in kaart te brengen, is groter dan ooit. Gemeenten hebben dit contractueel vastgelegd, zoals de gemeente Tilburg. Enkele regio’s baseren hun vergoeding nu al op deze uitkomsten en vele gemeenten zijn voornemens om dit over te nemen vanaf 2018.

Uitkomsten in de jeugdhulp zijn gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en omarmd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat dan om Cliënttevredenheid, Uitval en Doelrealisatie.

Hoe pakt u dat aan?

Uitkomsten in de jeugdhulp in kaart brengen, is voor zorgaanbieders niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van rapportage. Het is ook van cruciaal belang dat zorgaanbieders leren van de uitkomsten en hun zorg verbeteren. Maar waar moet u beginnen als zorgaanbieder?

InfinitCare organiseert op donderdag 8 juni een bijeenkomst Uitkomsten in de jeugdhulp in Tilburg voor zorgaanbieders en gemeenten. Het programma wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Programma

  • Uitkomsten in de jeugdhulp: om welke uitkomsten gaat het?
  • Hoe meet u de uitkomsten?
  • Hoe stuurt u op de uitkomsten?
  • Hoe meet en rapporteert u uitkomsten met SAM Jeugdhulp?
  • Afsluiting met netwerkborrel

Details

Datum: donderdag 8 juni 2017
Tijd: 15:00 – 17:00 (met aansluitend een netwerkborrel)
Locatie: MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

Inschrijven

Hieronder kunt u zich inschrijven. Geef ook aan of u een bepaald onderwerp besproken wilt hebben.