Hoe meet u behandelresultaten bij eetstoornissen?

Sander de Vos, wetenschappelijk onderzoeker eetstoornissen

Het belang van data en leren door vergelijken in de behandeling van eetstoornissen

 

Hoe brengt u het behandeleffect bij eetstoornissen in kaart? Binnen de GGZ worden behandelresultaten structureel gemeten met Routine Outcome Monitoring (ROM). Patiënten vullen zelf gevalideerde vragenlijsten in die bijvoorbeeld iets zeggen over hun klachten. Door dit te combineren met trajectinformatie en patiëntkenmerken kan een relevant behandeleffect worden bepaald die als basis dient voor Value-based Health Care (VBHC). Hieronder omschrijft Sander de Vos, wetenschappelijk onderzoeker en projectleider ROM, hoe hij met InfinitCare uitkomsten in kaart bracht bij Stichting Human Concern, een specialistische GGZ-instelling voor de behandeling van eetstoornissen.

“De behandeling van eetstoornissen is complex. Onderzoek naar de werkzaamheid van behandelingen laat slechts beperkte verschillen zien tussen behandelmogelijkheden. In de praktijk zien we dat drie van de vier patiënten die zich bij ons aanmelden eerder en meestal meerdere malen behandeld zijn. Patiënten hebben dan gemiddeld al tien jaar een eetstoornis. Een deel van deze patiënten wordt al dan niet gedwongen opgenomen in het ziekenhuis vanwege somatische complicaties en een deel overlijdt uiteindelijk. De eetstoornis anorexia nervosa heeft het hoogste overlijdensrisico van alle psychische stoornissen. Het is duidelijk dat we als werkveld nog onvoldoende weten hoe we deze patiënten beter kunnen helpen.

eetstoornissen Human Concern

Naast het langdurige lijden zijn er ook hoge maatschappelijke kosten verbonden aan het meerdere malen onsuccesvol behandelen en de lange duur van eetstoornissen. Momenteel worden er discussies gevoerd met zorgverzekeraars over een kortere behandeling, maar we weten eigenlijk niet eens hoe lang een succesvolle behandeling duurt en hoe verschillen in behandelduur ontstaan.

Wij denken dat dit anders moet. Naast wetenschappelijk onderzoek moeten we veel meer gebruikmaken van data. Over het herstel van patiënten (ROM), de tevredenheid over de behandeling, achtergrondkenmerken van de patiënt, de behandelduur en de ratio van het behandeleffect ten opzichte van de behandelduur en de kosten. Op die manier brengen we verschillen in kaart tussen afdelingen, zorgpaden en instellingen, en leren we van elkaar.

Human Concern heeft in 2016 gekozen voor een samenwerking met InfinitCare om een dashboard te ontwikkelen met bovenstaande indicatoren. InfinitCare heeft bij de verslavingszorg laten zien dat het uitstekend in staat is om de juiste data om te zetten in goed leesbare tabellen en grafieken. Het ontwikkelde dashboard geeft ons voortaan helder inzicht in het herstel van onze patiënten en de verschillen binnen onze organisatie. Zo blijkt dat een behandeling op de ene locatie langer duurt dan elders en we zien ook verschillen in andere indicatoren. De komende tijd gaan we aan de slag met deze inzichten. Daarnaast willen we met zorgverzekeraars onderzoeken of we met dit systeem tot een bekostiging kunnen komen op basis van het Value-based Health Care-principe.”

Meer weten over onze dienstverlening?

Wilt u ook behandeleffecten in kaart brengen? Meer doen met data die u nu al registreert? Wij lichten graag toe wat InfinitCare voor u kan betekenen.