Kennissessie Uitkomsten Jeugdhulp Amsterdam

Hoe brengt u uitkomsten in de jeugdhulp in kaart?

Na de succesvolle kennissessie in Tilburg vindt op donderdag 6 juli in Amsterdam een nieuwe bijeenkomst plaats. Zorgaanbieders en gemeenten zijn welkom om zich te verdiepen in de uitkomsten van de jeugdhulp.

Het belang voor zorgaanbieders om uitkomsten in de jeugdhulp in kaart te brengen, is groter dan ooit. Gemeenten hebben dit contractueel vastgelegd, zoals in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Gemeenten gebruiken deze gegevens om het gesprek over kwaliteit aan te gaan met de zorgaanbieders. Enkele regio’s baseren hun vergoeding al op deze uitkomsten en vele gemeenten hebben plannen om dit vanaf 2018 ook te doen.

Uitkomsten in de jeugdhulp zijn gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en omarmd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat dan om Cliënttevredenheid, Uitval en Doelrealisatie.

Hoe pakt u dat aan?

Uitkomsten in de jeugdhulp in kaart brengen, is voor zorgaanbieders niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van rapportage. Het is ook van cruciaal belang dat zorgaanbieders leren van de uitkomsten en hun zorg verbeteren. Maar waar moet u beginnen als zorgaanbieder?

InfinitCare organiseert op donderdag 6 juli een Kennissessie Uitkomsten Jeugdhulp Amsterdam voor zorgaanbieders en gemeenten. Masha Spits van Mark Bench kan tijdens deze sessie als ROM-expert inhoudelijk ingaan op vragen over het meten van uitkomsten en de terugkoppeling daarvan.

Programma

  • Uitkomsten in de jeugdhulp: om welke uitkomsten gaat het?
  • Wat doen gemeenten met deze uitkomsten?
  • Hoe verzamelt u de uitkomsten?
  • Hoe meet en rapporteert u uitkomsten met SAM Jeugdhulp?
  • Afsluiting met borrel

Details

Datum: donderdag 6 juli 2017
Tijd: 15:00-17:00 (met aansluitend een borrel)
Locatie: Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert “Huis van de wijk Buitenveldert”, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam

Inschrijven

Hieronder kunt u zich inschrijven. Geef ook aan of u een bepaald onderwerp besproken wilt hebben.