Michael Porter

Michael Porter: “Nederland kan leiden op VBHC-gebied.”

Michael Porter

Zorgcontracten op basis van waarde

Michael Porter wordt wel gezien als de grondlegger van de Value-based Health Care (VBHC). Op donderdag 11 mei gaf hij een lezing in het Beatrix Theater in Utrecht. De gehele dag stond in het teken van VBHC, met diverse sprekers die in Nederland actief zijn op dit terrein. InfinitCare was partner van het unieke evenement. 

Nederland loopt voorop, maar heeft nog een lange weg te gaan

Een energieke en gedreven Porter gaf aan dat Nederland tot de koplopers op het gebied van VBHC behoort en dat er geen reden is waarom die positie niet uitgebouwd kan worden. In Nederland zijn inmiddels vele initiatieven ontwikkeld om VBHC van de grond te krijgen. Elk jaar komen er meer initiatieven bij en wordt de kwaliteit van de initiatieven beter. Van de negen principes die Michael Porter heeft geformuleerd, wordt er met name op het gebied van het in kaart brengen van behandelresultaten vooruitgang geboekt. Value-based contracten (contracten op basis van waarde in plaats van op volume) zijn nog niet of nauwelijks gesloten. Laat staan dat er marktwerking ontstaat op dit gebied.

VBHC + InfinitCare

In Nederland is weinig ervaring aanwezig als het gaat om het vertalen van behandelresultaten naar een value-based contract tussen zorgaanbieder en -financier. Het contract dient zo te worden vormgegeven dat de zorgaanbieder bij het verbeteren van behandelresultaten beloond wordt. Veranderingen in behandeleffect die buiten de macht van de zorgaanbieder liggen, zoals een veranderende populatie, worden buiten beschouwing gelaten.

InfinitCare kan met kennis, ervaring en de applicatie SAM Zorgmonitor een substantiële bijdrage leveren op dit gebied. Ter gelegenheid van een uniek VBHC-evenement met onder meer een lezing van Michael Porter legt Peter-Paul Laarhuis van InfinitCare in Digitale Zorg uit waarom VBHC juist in de GGZ zoveel kans van slagen heeft. Voor het gehele artikel met praktijkvoorbeelden van Impegno en Human Concern klikt u op onderstaande afbeelding.

Meer weten over de dienstverlening van InfinitCare?

Wilt u ook met VBHC aan de slag? Wij lichten graag toe wat InfinitCare voor u kan betekenen.