Outcome Questionnaire (OQ-45)

MeetinstrumentSpecifieke Rapportages

BSI - uitkomst rapportages zorg

MeetinstrumentSpecifieke Rapportages (MSR’s)

Wilt u weten welke resultaten uw afdeling of zorgorganisatie bereikt heeft? En wilt u het maximale uit de scores van meetinstrumenten halen? Neem dan de MeetinstrumentSpecifieke Rapportages (MSR’s) van SAM Zorgeffect af. Er zijn MSR’s beschikbaar van bijvoorbeeld de CQi, de HoNOS-vragenlijsten, de Middelenmatrix, de BSI en de OQ-45.

Haal het maximale uit uw metingen

Met MSR’s haalt u het maximale uit uw metingen, omdat u inzicht krijgt in de totaalscore, maar ook in de verschillende subschalen. Door te selecteren op patiëntkenmerken en diagnoses bijvoorbeeld krijgt u de uitkomsten van homogene patiëntgroepen te zien.

Steeds meer behandelaren bespreken de ROM-resultaten met de cliënt. Het helpt bij de acceptatie en de interpretatie van de uitkomsten als behandelaren het meetinstrument met bijbehorende subschalen terugzien in de geaggregeerde rapportages.

Hieronder klikt u door naar informatie over de verschillende meetinstrumenten en hun MSR:

Meer weten?

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de verschillende MSR’s. Wilt u een MSR van een ander meetinstrument, bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.