Release notes SAM Zorgmonitor 4.5 – Livegang zaterdag 16 december 2017

SAM Zorgmonitor 4.5

In het weekend van 16 en 17 december gaat versie 4.5 van SAM Zorgmonitor live. Hou er rekening mee dat de beschikbaarheid van SAM gedurende dit weekend beperkt kan zijn. Hieronder vindt u de meest in het oog springende aanpassingen.

Back-ups

De omvang van de back-ups neemt erg grote vormen aan. Om die reden worden back-ups die op 1 januari 2018 ouder zijn dan twee jaar opgeschoond. Vanaf het nieuwe jaar worden back-ups voortaan na twee jaar automatisch verwijderd. Neem contact op met InfinitCare als u back-ups langer wilt bewaren.

SAM Aanlevermodule

De waarden en consistenties van controlerapportages gaven voorheen standaard inzicht in alle data binnen SAM. Nu is dat beperkt tot de laatste drie maanden, die overeenkomen met de dan geldende aanleverperiode bij SBG. Uiteraard kunt u nog steeds een ándere periode selecteren.

SAM Jeugdhulp

  • Oplevering van diverse rapportages van SAM Jeugdhulp voor het gemeenteportaal.
  • Mogelijkheid om vanuit SAM Jeugdhulp e-mails te versturen naar contactpersonen bij gemeenten op het moment dat rapportages binnen het gemeenteportaal zijn geactualiseerd.

SAM Zorgmonitor BI-modulen

Voor de modulen die gebruikmaken van de BI-module (SAM Zorgeffect, Rendement, Jeugdzorg en Respons) is een regressietest ingericht waarbij gecontroleerd wordt of de rapportages bij alle klanten actueel zijn.

Release notes 4.5

Daarnaast is er nog een aantal andere zaken aangepast. De volledige release notes van Sam Zorgmonitor 4.5 kunt u hieronder downloaden.

release notes SAM Zorgmonitor 4.5