Gemeenteportaal

NJI-uitkomsten jeugdhulp inzichtelijk in nieuw Gemeenteportaal

jeugdzorg gemeente portaal

Resultaten zorgaanbieders inzichtelijk voor gemeenten

Alle gemeenten komen er binnenkort mee in aanraking: het Gemeenteportaal Jeugdhulp. Dit portaal biedt inzicht in de resultaten van de jeugdhulp binnen de gemeenten. De geharmoniseerde uitkomsten, zoals omarmd door de VNG, dienen daarbij als basis. Daarmee hebben gemeenten een actueel overzicht van de indicatoren Cliënttevredenheid, Doelrealisatie en Uitval.

Dit portaal stelt gemeenten in staat om op resultaten (outcome) van zorgaanbieders te sturen, naast productie (output) en de manier waarop die aanbieders de gewenste resultaten halen (throughput). De resultaten kunnen verfijnd worden door de vele selectiemogelijkheden, wat de verantwoording naar de gemeenteraad of wethouder versoepelt. Last but not least zijn er mogelijkheden om de resultaten van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

jeugdzorg-gemeente-portaal

Integrale oplossing voor zorgaanbieder en gemeente

Zorgaanbieders brengen hun uitkomsten in kaart en kunnen via het Gemeenteportaal hun uitkomsten distribueren onder gemeenten. Met SAM Jeugdhulp hebben zorgaanbieders hun uitkomsten al in kaart gebracht. Hierbij kunnen selecties gemaakt worden, zodat homogene cliëntgroepen met elkaar kunnen worden vergeleken.

Het portaal stelt gemeenten in staat om te werken met dezelfde inzichten die SAM Jeugdhulp biedt, waarbij gebruikgemaakt kan worden van identieke selectiemogelijkheden. De gemeente krijgt alleen gegevens te zien van de door haar gecontracteerde zorg van haar inwoners.

Dynamische overzichten stellen gemeente en zorgaanbieder in staat om zorginhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan. Lees ook de ervaringen van Sieto van Schagen van Levéo en Maurice Navarro van impegno over de ondersteuning van InfinitCare bij het inhoudelijk gesprek over resultaten.

Informatiebeveiliging

Er is veel discussie over de verwerking van soortgelijke gegevens. Maar binnen het Gemeenteportaal is er geen sprake van het delen van gegevens met derde partijen, dus de discussie over het verstrekken van (persoons-)gegevens naar derde partijen is hier niet van toepassing. De gemeente krijgt geen gegevens maar uitkomstenrapportages. Ook zijn er maatregelen getroffen ten aanzien van indirecte herleidbaarheid: selecties met minder dan vijf resultaten worden niet getoond.

Meer weten?

Bent u zorgaanbieder of gemeente, en wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met InfinitCare of vraag een demo aan.