Migratie servers 12 maart & Nieuwe release SAM Zorgmonitor

Migratie servers op 12 maart

Op maandagavond 12 maart vanaf 18:00 uur is SAM Zorgmonitor even niet bereikbaar. Wij gaan ons serverpark verhuizen, een operatie die naar schatting drie uur zal duren. Daarna testen we of alles weer naar behoren werkt. De website van InfinitCare is gedurende de migratie van de servers tijdelijk niet bereikbaar.

SAM Zorgmonitor 4.6

In het weekend van 17 en 18 maart gaat versie 4.6 van SAM Zorgmonitor live. Hou er rekening mee dat de beschikbaarheid van SAM gedurende dit weekend beperkt kan zijn. Hieronder vindt u de meest in het oog springende aanpassingen.

SAM Zorgeffect

Bij SAM Zorgeffect wordt een nieuw dashboard geïntroduceerd waarop de belangrijkste KPI’s op inzichtelijke wijze worden getoond. Hieraan zijn ook de nieuwe KPI’s Uitval en Cliënttevredenheid toegevoegd, naast de vertrouwde KPI’s Klachten & Symptomen, Functioneren en Kwaliteit van Leven. Het dashboard geeft aan of u uw doelstellingen behaald hebt door de kleur aan te passen. Uiteraard kunt u zelf uw doelstellingen instellen. Neem contact op met uw implementatieconsultant bij InfinitCare om het dashboard ten volle te kunnen benutten.

SAM Jeugdhulp

De lay-out van SAM Jeugdhulp is verbeterd en de communicatie van SAM Jeugdhulp naar het Gemeenteportaal is versterkt. Contactpersonen bij gemeenten hebben voortaan een optimale ervaring wanneer ze binnen dit portaal de rapportages van zorgaanbieders bekijken.

Release notes 4.6

Deze en andere aanpassingen vindt u in de volledige release notes van Sam Zorgmonitor 4.6. Downloaden kan hieronder.