Nieuwe release notes SAM Zorgmonitor 4.7

SAM Zorgmonitor 4.7

In het weekend van 28 en 29 juli gaat versie 4.7 van SAM Zorgmonitor live. Hou er rekening mee dat de beschikbaarheid van SAM gedurende dit weekend beperkt kan zijn. Hieronder vindt u de meest in het oog springende aanpassingen.

Uitbreiding dashboard SAM Zorgeffect

Het dashboard van SAM Zorgeffect is geheel vernieuwd, zodat de stand van zaken van uw behandeluitkomsten in een oogopslag te zien is. Ten eerste hebben we nieuwe KPI’s Uitval en Cliënttevredenheid toegevoegd, naast de vertrouwde KPI’s Klachten & Symptomen, Functioneren en Kwaliteit van Leven.

Ten tweede ziet u ook in een oogopslag of de doelstellingen bij deze KPI’s heeft behaald (zie de voorbeeldrapportage). In de rapportages eronder ziet u meer detailinformatie over deze KPI, bijvoorbeeld de ontwikkeling per kwartaal of de verdeling per kwartaal. Het dashboard is zo opgesteld dat het erg eenvoudig is om uw doelen in te stellen. Neem contact op met uw implementatieconsultant bij InfinitCare om het dashboard ten volle te kunnen benutten.

Performance BI-rapportages verbeterd

De performance van de rapportages is verbeterd door een aanpassing bij het ophalen van filters en grafieken. Hierdoor laden rapportages significant sneller.

Release notes 4.7

Deze en andere aanpassingen vindt u in de volledige release notes van Sam Zorgmonitor 4.7. Downloaden kan hieronder.

release notes 4.7