Akwa, kwaliteitsinstituut voor de GGZ is opgericht

Akwa GGZ Dataportaal

Akwa, alliantie kwaliteit in de GGZ

Sinds enkele weken is akwa opgericht ter verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ze wil dit bereiken door ontwikkeling en ondersteuning van de implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties.

De oprichting van akwa is een gezamenlijk besluit van de partijen die zijn vertegenwoordigd in de Agenda GGZ voor gepast gebruik en transparantie. Een bestuur onder leiding van Cathy van Beek is inmiddels samengesteld en Dominique Vijverberg is recent aangesteld als directeur. Akwa zal de komende periode verder vorm krijgen.

Matched care

Het kwaliteitinstituut wil een bijdrage leveren door patiënt en naasten te voorzien van de juiste zorg en hulp door de juiste persoon op het juiste moment en plaats. Om dat te bereiken richt ze zich op de volgende activiteiten:

  • Kwaliteit vaststellen: ontwikkeling en doorontwikkeling van kwaliteitsstandaarden
  • Kwaliteit implementeren: ontsluiten en implementeren van kwaliteitsproducten en kwaliteitsstandaarden
  • Kwaliteit verbeteren: leren en verbeteren op basis van kwaliteitsinformatie
  • Kwaliteit in beeld brengen: keuze- en inkoopinformatie beschikbaar stellen aan patiënten en naasten en aan zorgverzekeraars
  • Kwaliteit financieren: afstemming inhoud van de standaarden op huidige en toekomstige financieringsmodellen
  • Kwaliteit onderzoeken: stimuleren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
  • Kwaliteit evalueren: monitoring & signalering van implementatie van kwaliteitsproducten

Stichting Benchmark GGZ en Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ondergebracht in akwa

Een deel van de activiteiten en infrastructuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) zal de komende periode worden ondergebracht binnen Akwa. Hoe en wanneer dit gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.