Voldoen aan Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ van Stichting KiBG

Vraag demo aan

Probleemloos voldoen aan Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ?

Veel aanbieders van Basis GGZ willen aantonen dat hun dienstverlening aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet. Dat kan bijvoorbeeld door het voeren van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ van Stichting KiBG. Een van de drie thema’s binnen het keurmerk is Cliëntgericht handelen, en daarbinnen is Samen beslissen een belangrijk onderwerp.

Zo moeten keurmerkdragers laten zien dat ze goed in de gaten houden in hoeverre de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling. Dit gebeurt door het opgeven van de schaalscore Samen beslissen van de CQ-index (CQi) en hierop te reflecteren. Het blijkt dat veel zorgaanbieders moeite hebben om deze informatie uit de systemen te halen.

‘Samen beslissen’, ‘Bejegening’, ‘Uitvoering behandeling’ en ‘Informatie behandeling’ overzichtelijk in beeld

Binnen SAM Zorgeffect is een aparte rapportage beschikbaar die de resultaten van de CQi toont, zoals u kunt zien in onderstaande afbeelding. Hiermee worden naast de totaalscores ook scores op subschalen getoond, inclusief de door Stichting KiBG opgevraagde schaalscores Samen beslissen, Bejegening, Uitvoering behandeling en Informatie behandeling. Met de filters is het mogelijk om selecties te maken op periode, leeftijd van de cliënt en het trajecttype Basis GGZ, zodat u zeker weet dat de resultaten de juiste cliëntengroep betreffen.

Hiermee heeft u ook andere relevante resultaten in beeld, zoals scores op overige subschalen en rapportcijfers per locatie. Bovendien kunt u een selectie maken op diagnose en cliëntkenmerken, zodat u een goed beeld krijgt van de tevredenheid per cliëntgroep.

Continue verbetering van dienstverlening

Stichting KiBG verwacht van haar aanbieders dat ze continu hun dienstverlening verbeteren, na het bezoeken van bijeenkomsten van vakgenoten bijvoorbeeld. Daarnaast wordt er verwacht dat aanbieders hun aanbod verbeteren op basis van de resultaten van cliënttevredenheid en behandeleffecten. Deze uitkomsten worden in SAM Zorgeffect in beeld gebracht.

Binnen SAM Zorgeffect kunt u ook doelen per indicator instellen, zodat u in één oogopslag ziet of u de gewenste resultaten heeft behaald. Vervolgens kunt u zich meteen richten op de dienstverlening die uw aandacht het meest verdient. Onderstaand dashboard geeft weer of doelstellingen zijn behaald of niet.

Keurmerk Basis GGZ - Continu verbeteren

Over Stichting KiBG

Stichting KiBG wil ervoor zorgen dat iedereen met psychische klachten kan vertrouwen op goede zorg, op het juiste moment en de juiste plaats. Dat doet de stichting door verbinding te organiseren tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokkenen binnen de Kortdurende Generalistische GGZ. Met het keurmerk van de stichting laten zorgaanbieders zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijk wordt vereist, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de landelijke ontwikkeling van de Basis GGZ.

Ook aan de slag met het keurmerk? Mis de deadline niet!

Heeft u nog geen keurmerk en wilt u daarmee wel aan de slag? Dan is hier meer informatie over het keurmerk te vinden.

Nog geen klant van InfinitCare en wilt u graag weten hoe wij u kunnen ondersteunen bij het aantonen van de eisen? Vraag dan een demonstratie aan. Wacht niet te lang, de eerste ronde van het kwalificatieproces voor het keurmerk sluit op 1 februari 2020.

Bent u al klant van InfinitCare? Neem dan contact op met uw implementatieconsultant.