Sturen op uitkomsten met vernieuwde SAM Zorgeffect

Sturen op uitkomsten met vernieuwde SAM Zorgeffect

Steeds meer instellingen willen uitkomsten in kaart kunnen brengen om hiermee actief behandelingen te kunnen verbeteren. Deze wens komt ook voort uit de ambitie om onderbouwd resultaten te kunnen bespreken met belanghebbenden, zoals verwijzers, verzekeraars en cliënten. InfinitCare kan dat als geen ander op maat leveren. Op verzoek van onze klanten is SAM Zorgeffect verder ontwikkeld.

Behalve uitkomsten die gebaseerd zijn op ROM-metingen, worden nu ook behandelduur, uitval en cliënttevredenheid getoond. Hierdoor ontstaat een brede set aan uitkomsten, die een genuanceerd beeld van de behaalde resultaten laat zien. Door de vele selectiemogelijkheden kan er goed worden gegrasduind in de resultaten. Zo kunnen de uitkomsten per locatie of behandelaar worden getoond.

Delta T per maand en andere nieuwe indicatoren

Welk verschil maakt u op maandbasis voor uw cliënten? De Delta T per maand is samen met uitval en cliënttevredenheid een nieuwe uitkomst die wordt getoond in SAM Zorgeffect. Deze indicator verschaft inzicht in de progressie die u boekt. Hoelang behandelen afdelingen en behandelaren gemiddeld? En heeft dat altijd zin, of is er een optimum?

Het eenzijdig en voortijdig beëindigen van een behandeling door de cliënt is een ongewenst resultaat. Het is belangrijk om de indicator uitval op verschillende niveaus inzichtelijk te maken, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Tenslotte is ook cliënttevredenheid in de standaardset opgenomen. Uiteraard wordt het gemiddelde rapportcijfer getoond, maar het percentage cliënten dat lage of juist hoge cijfers geeft biedt vaak meer inzicht, zoals te zien is in onderstaand voorbeeld.

sturen op uitkomsten - cliënttevredenheid

En wilt u het maximale uit de scores van meetinstrumenten halen? Dat kan met de MeetinstrumentSpecifieke Rapportages (MSR’s) van SAM Zorgeffect. Er zijn MSR’s beschikbaar van bijvoorbeeld de CQi, de HoNOS-vragenlijsten, de Middelenmatrix, de BSI en de OQ-45.

Meer weten?

Bent u zorgaanbieder en wilt u meer weten? Neem contact op met InfinitCare of vraag een demo aan.