Uitkomsten jeugdhulp

UPDATE: Training inzet en toepassing Goal Attainment Scaling

Training Goal Attainment Scaling (GAS)

Haal het maximale uit Goal Attainment Scaling

UPDATE 20 december 2018: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft accreditatie toegekend 

Goal Attainment Scaling (GAS) is een uniek meetinstrument, omdat het individuele doelen van cliënten in kaart brengt en evalueert − persoonlijk en op maat. Mits goed ingezet, zijn GAS-metingen onderling vergelijkbaar en tonen deze aan in hoeverre een zorgaanbieder de doelstellingen van cliënten daadwerkelijk behaalt. GAS is een veelgebruikt instrument binnen de jeugdhulp.

Het op een juiste manier inzetten van GAS is niet gemakkelijk; de doelen moeten zowel realistisch als idealistisch vastgesteld zijn. Training kan helpen om in het vervolg samen met de jongeren deze doelen goed op te schrijven. Dat geldt ook voor het beoordelen of de doelen zijn behaald. Daarom organiseren InfinitCare en Mark Bench een training over de inzet en toepassing van GAS.

De training behelst de theorie én praktijk van het meetinstrument. We laten deelnemers zien hoe GAS in de praktijk kan worden ingezet en hoe overeenstemming met collega-behandelaren kan worden bereikt, zodat verandering onderling vergelijkbaar is en men van elkaar kan leren. Tenslotte wordt het visualiseren van de GAS-scores inzichtelijk gemaakt, zodat deelnemers deze resultaten kunnen gebruiken voor interne sturing, en laten we zien hoe deze resultaten kunnen worden verspreid onder gemeenten.

Toenemende populariteit Goal Attainment Scaling

GAS is in trek in verschillende zorgsectoren, omdat ze het bereiken van persoonlijke doelen in het dagelijks leven van de cliënt goed meet. Daarin onderscheidt GAS zich van andere instrumenten die vooral abstractere resultaten meten, zoals ‘beter worden’, ‘minder klachten ervaren’ en ‘weer functioneren’. Deze uitkomsten zijn relevant, maar spreken de cliënt minder aan.

Verantwoording GAS-resultaten aan gemeenten

In de inkoopvoorwaarden van gemeenten worden resultaten van de jeugdhulp opgevraagd, waarbij aan GAS vaak een groot belang wordt gehecht. De vergoeding voor een behandeling is in sommige regio’s zelfs afhankelijk van de GAS-score. Daarom is ook de verantwoording van GAS-resultaten aan gemeenten een belangrijk onderdeel van deze training.

Inhoud training Goal Attainment Scaling

Mark Bench verzorgt het gedeelte van de training dat ingaat op de inhoud en de mogelijkheden van GAS. Het bespreken van GAS en het stellen van concrete doelen wordt met casussen en rollenspellen geoefend. De visualisatie en distributie van de GAS-resultaten wordt verzorgd door InfinitCare. De accreditatie voor deze training is aangevraagd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

  • Voor wie? Professionals die met GAS werken.
  • Wanneer? Dinsdag 15 januari, tussen 13.00 en 17.00 uur. Vanaf 12.15 uur wordt de lunch geserveerd.
  • Waar? Kantoor InfinitCare, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht.
  • Prijs? € 175 exclusief BTW per deelnemer. Bij aanmeldingen vóór 23 november geldt een Early Bird-tarief van € 135 exclusief BTW.

Mark Bench is specialist in praktijkgericht onderzoek en advies in jeugdhulp, GGZ en de verslavingszorg, en onder meer bekend van het boek Snel Succes met ROM.

Aanmelden

U kunt zich niet langer aanmelden. In september wordt een nieuwe training georganiseerd.