CBS-aanlevering jeugdhulp op orde

Sinds 2015 moeten alle jeugdhulpaanbieders gegevens aanleveren bij het CBS voor beleidsinformatie. Tot voor kort was het samenstellen van zo’n bestand relatief eenvoudig. Maar inmiddels zijn aan het informatieprotocol ook outcome-gegevens toegevoegd, zoals ‘cliënttevredenheid’ en ‘zonder hulp verder’. Het toevoegen van deze indicatoren blijkt voor vele aanbieders complex, waardoor de CBS-aanlevering van jeugdhulpgegevens vaak stokt.

Data uit verschillende systemen samenvoegen

Waar veel aanbieders tegenaan lopen is dat outcome-indicatoren in een ander systeem worden geregistreerd dan de oorspronkelijke dataset. De outcome-indicatoren worden vaak geregistreerd in een ROM-systeem, terwijl de overige gegevens in het EPD worden vastgelegd. Deze gegevens moeten worden samengevoegd in een nieuw bestand en dat blijkt in de praktijk moeilijk te zijn. Het levert veel (handmatig) werk op, wat veelal gepaard gaat met fouten.

CBS-aanlevering jeugdhulp met SAM Jeugdhulp

Met SAM Jeugdhulp worden gegevens uit de verschillende bronsystemen ingelezen, gekoppeld en gecontroleerd op waarde, consistentie en volledigheid. Vervolgens kan een kwalitatief goed CBS-bestand worden samengesteld. Een bijkomend voordeel van SAM Jeugdhulp is dat de outcome-indicatoren met BI-rapportages ook inzichtelijk worden gemaakt voor de aanbieder zelf, zoals hieronder getoond. Bovendien kunnen deze rapportages gedeeld worden met contactpersonen van gemeenten via het Gemeenteportaal.

Voorbereid op aanpassingen in het informatieprotocol

Met een keuze voor SAM Jeugdhulp bent u ook voorbereid op aanpassingen in het informatieprotocol. Dit kunnen wijzigingen zijn, maar ook uitbreidingen in de outcome-indicatoren, zoals  ‘overeengekomen doelen’ en ‘probleemvermindering/zelfredzaamheid’.

Meer weten?