Wilt u grip krijgen op uw zorgbudgetten?

Bent u bang dat u bijvoorbeeld twee jaar na dato nog geld moet terugbetalen omdat het budget bij een verzekeraar is overschreden? Kost het veel tijd en moeite om het aantal trajecten te bepalen dat u dit jaar nog binnen budget kunt starten? Met SAM Budgetbewaking krijgt u grip op uw zorgbudgetten en komt u niet meer voor verrassingen te staan!

SAM Budgetbewaking stelt GGZ-aanbieders in staat om te sturen op het bewaken van het jaarbudget per verzekeraar. Hiermee kan budgetoverschrijding worden voorkomen en is het beheer van de wachtlijst eenvoudiger. Gebaseerd op data uit het verleden (hoe wordt er doorgaans behandeld?) en actuele informatie over behandelingen (nieuwe activiteiten bijvoorbeeld) wordt de schadelast berekend. Zo heeft u op elk moment een actueel beeld van de schadelast van de lopende jaren.

Grip op zorgbudget

Voordelen

  • Tijdig en veelal vooraf bijsturen op schadelast.
  • Geen verrassingen meer achteraf over het al dan niet behalen van het budget.
  • Meer grip op uw wachtlijst.
  • Meer duidelijkheid voor management en behandelaren.

Rapportages

U ontvangt de volgende rapportages:

  • Inzicht per koepel of budgetafspraken zijn behaald.
  • Het aantal trajecten dat dit jaar gestart kan worden om binnen budget te blijven.
  • Een inschatting van het aantal trajecten dat u per maand per koepel zou kunnen starten om binnen budget te blijven (vóór de start van het schadelastjaar).
  • Kosten per Unieke Cliënt (KPUC) per koepel.

Meer weten?