Objectief meetbare resultaten in de verslavingszorg

resultaten verslavingszorg - Martijn Guiot

Behandelingen in de verslavingszorg verbeteren

Hoe brengt u resultaten binnen de verslavingszorg in kaart? Behandelresultaten worden structureel gemeten met verschillende instrumenten, waaronder de Middelenmatrix, de Mansa en de CQi. Patiënten vullen die lijsten zelf in. Door deze metingen te combineren met trajectinformatie en patiëntkenmerken kan een relevant behandeleffect worden bepaald. Programmaleider en psychiater Martijn Guiot van GGZ Interventie wil met behulp van deze gegevens behandelingen verbeteren.

Resultaten verslavingszorg - GGZ Interventie

“We hebben behandelprogramma’s ontwikkeld die voldoen aan de wetenschappelijke standaarden en aan onze professionele normen en waarden. Patiënten van GGZ Interventie zijn over het algemeen zeer tevreden. We willen echter ook meer inzicht krijgen in de objectief meetbare resultaten van onze behandeling, zoals het percentage patiënten dat abstinent van verslavende middelen blijft tijdens de behandeling én daarna. Daarom zijn we de samenwerking met InfinitCare aangegaan.”

Onze organisatie goed onderbouwd kunnen bijsturen

“Binnen GGZ Interventie stemmen we met behulp van verschillende behandelprogramma’s onze zorg af op onze patiënten. We hopen zo meer zicht te krijgen op wat goed werkt en wat beter kan, zodat we onze organisatie goed onderbouwd kunnen bijsturen en de effecten hiervan kunnen monitoren. Als relatief jonge organisatie zijn wij hier recent in samenwerking met InfinitCare aan begonnen, wat wij alle zorginstellingen kunnen aanbevelen. Binnenkort hopen we de eerste resultaten te kunnen analyseren en interpreteren.”

Resultaten verslavingszorg in beeld

InfinitCare helpt aanbieders om resultaten van de verslavingszorg in kaart te brengen. Gegevens uit ROM- en EPD-systemen worden verwerkt, gekoppeld en gecontroleerd, waarna de resultaten worden getoond in BI-rapportages. Hierbij kunnen selecties worden gemaakt op relevante aspecten als diagnoses, trajectinformatie en patiëntkenmerken. Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n rapportage.

Meer weten?